سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهری مستاجران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تحصیلات تکمیلی
هدا بدری زاده – کارشناس فناوری اطلاعات
مسعود نصراصفهان – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

منافع حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) باعث شده است که در اغلب کشورها و شهرها تلاشهایی برای پیاده سازی این فناوری صورت گیرد اما این تلاشهای آغازین در اغلب کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه چالش عمده ای ایجاد کرده که علی رغم سرمایه گذاری در این فناوری، گسترش و نفوذ کاربردهای متنوع فاوا، به کندی صورت می گیرد علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و استفاده از فاوا در درون و میان جوامع و سازمان ها است بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد و به همین دلیل لازم است سازمان ها و از جمله شهرداری با استفاده از ابزار ارزیابی مناسب سطح آمادگی خود را برای تحقق کاربردهای متنوع فاوا مورد سنجش قرار دهد. این مقاله پس از بررسی ضرورت ارزیابی آمادگی الکترونیکی و مرور اجمالی بر مدلهای بین المللی موجود در این ارتباط مدلی را متناسب با شرایط شهرداری اصفهان انتخاب و براساس ان میزان آمادگی الکترونیکی مناطق ۱۴ گانه ی شهرداری اصفهان را در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می دهد.