سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر گلستانی داریانی – دفتر برنامه ریزی – شرکت توانیر

چکیده:

امروزه کاربرد فراوان نیروی برق، عموم مردم و بویژه برقکاران و کارگران صنایع مختلف را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است . شمار قربانیان و آسیب به رشد تولید نیروی برق و کثرت وسایل برقی درخانه ها و کارخانجات پیوسته رو به افزایش است . دیدگان سوانح برق با توجه آمار و ارقام کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نسان می دهد، که شمار زیادی از حوادث کارخانه ها ناشی از برق گرفتگی است . در این مقاله ضمن ارزیابی آماری سوانح برق به نقش سن و استعداد به حادثه اشاره خواهد شد .