سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عطار بابازاده ناصری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خانمحمدی هزاه – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به منظور بررسی ارزیابی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر درزمینه محیط زیست، پرسشنامه ای طراحی و بین ۷۵ دانشجو به روش تصادفی توزیع گردید که از این تعداد ۷۰ پرسشنامه تکمنیل شده توسط شرکت کنندگان عودت داده شد. هدف از تنظیم و توزیع این پرسشنامه ها بررسی آماری آگاهی های محیط زیستی دانشجویان، نوع نگرش آنان بهمسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست و همچنین میزان پایبندی آنان در عمل به دانسته های خود بوده است. در این تحقق مشخص شد که مشکلات مربوط به مسایل محیط زیست در اولویت آخر دانشجویان قرار دارد هم چنین نتایج حاصل حاکی از آن است که میزان اطلاعات تخصصی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به طور متوسط کمتر از ۵۰% می باشد که در این میان میزان پاسخگویی به سوالات تخصصی محیط زیست در بین دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از سایر دانشکده های منتخب بیشتر بود. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شودتا یک برنامه جامع و کامل به منظور ارتقاء جایگاه فرهنگ محیط زیست در برنامه ریزی درسی دانشگاه های کشور تدوین گردد.