سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه مازندران، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
مجتبی منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله، میزان دقت آیین‌نامة API در تخمین نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از ترکیبات مختلف امواج تصادفی و جریانات دریایی یکنواخت بر روی پایه‌های استوانه‌ای لاغر سازه‌های دریایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور تعدادی اعضای استوانه‌ای در مقیاس بزرگ و با شرایط سطحی زبر و صاف که در آزمایشگاه هیدرولیک دلفت هلند تحت اثر امواج تصادفی و جریانات یکنواخت مورد آزمایش قرار گرفته‌ و نیروهای اعمالی آنها اندازه‌گیری گردیده است، مجدداً توسط شرایط آیین‌نامة API بارگذاری شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند و نهایتاً دقت آیین‌نامةAPI در تخمین نیروهای امواج مورد ارزیابی قرار گرفته است. درنهایت مشخص گردید که خطای این آیین‌نامه در تخمین نیروهای وارد بر استوانه های زبر از استوانه‌های صاف بیشتراست. همچنین برای تعداد کمی از امواج، نیروها و لنگرهای اندازه‌گیری شده تا ۵/۲ برابر بزرگتر از مقادیر پیش بینی شده بودند