سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خجسته – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی –

چکیده:

در سیستمهای چندعامله، چندین عامل هوشمند با قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر، جهت رسیدن به مجموعه ای از اهداف، با هم همکاری می کنند. بدلیل پیچیدگیهای موجود در محیطهای چندعامله پویا و متغیر نیاز به روشهای یادگیری ماشین در چنین محیطهایی بخوبی احساس می شود. اتوماتاهای یادگیر، بعنوان مدلی برای یادگیری، در محیطی تصادفی عمل نموده و قادر هستند که بر اساس ورودیهای دریافت شده از محیط، احتمال انجام عملیات خود را بروز در آورده تا بتوانند از این طریق کارآیی خود را بهبود بخشند. اتوماتای یادگیر یک مدل انتزاعی است که تعداد محدودی عمل را می تواند انجام دهد. هر عمل انتخاب شده توسط محیطی احتمالی ارزیابی می گردد و پاسخی به اتوماتای یادگیر داده می شود. اتوماتای یادگیر از این پاسخ استفاده نموده و عمل خود برای مرحله بعد را انتخاب می کند. در این مقاله با استفاده از بستر تست شبیه سازی فوتبال روباتها به ارزیابی اتوماتای یادگیر در همکاری بین عاملهای عضو یک تیم پرداخته شده است