سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ابوالفضل مساعدی – استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد،
نفیسه حسنعلی زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
محمد قبائی سوق – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،

چکیده:
آب یکی از مهم ترین عوامل ایجاد و بقاء زندگی است. به دلیل محدودیت منابع آبی و افزایش تقاضا امروزه بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران با مشکل بحران آب مواجه شده اند. طبیعی است که بهترین برنامه ریزی را در رابطه با مدیریت منابع آب می بایست اعمال نمود تا کم ترین مشکلات از این موضوع ایجاد شود. یکی از این اقدامات که می تواند در درازمدت به ثمر برسد، فرهنگ سازی در رابطه با نجات آب و اصلاح الگوی مصرف است. بر این اساس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اقدام به اجرای طرحی با عنوان نجات آب کشاورزی با مشارکت معلمین و دانش آموزان در طی سال های ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۲ در سطح مدارس در استان نمود. تحقیق حاضر در راستای ارزیابی اثربخشی حاصل از اطلاع رسانی و آگاه سازی طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی است. به اینمنظور ابتدا تمامی گزارشات اجرای طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تمامی موارد آموزشی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نشست هایی با تعدادی از افراد جامعه به صورت مصاحبه صورت گرفت. در نهایت پرسشنامه ای به منظور اطلاع از دیدگاه ها و نقطه نظرات معلمینی که در اجرای طرح مشارکت داشته اند، تدوین شد. تحلیل های آماری بر روی موضوعات مختلف طرح صورت گرفت و مقایسه بین ابعاد گوناگون طرح از دیدگاه معلمین مختلف انجام شد. از بررسی انجام شده می توان نتیجه گرفت که اکثریت معلمین با ابعاد مختلف طرح موافق بوده اند. به طوری که این طرح بیشترین اثربخشی را در نگرش معلمین نسبت به صرفه جویی در مصرف آب و فرهنگ سازی آن داشته و هم چنین بیش از ۳۱ درصد معلمین شرکت کننده در این طرح خواستار تکرار طرحدر سال های آتی بوده اند. در جمع بندی کلی، این طرح باعث افزایش آگاهی شرکت کنندگان در زمینه بحران آب در استان رضوی شده است. ضمن آنکه اجرای طرح در سال های آتی همراه با فرهنگ سازی به منظور نجات آب از طریق همه رسانه های جمعی اکیدا توصیه می شود