سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ابوالقاسم دادرسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مژگان مشایخی – کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

قسمت عمده کشور ما درمناطق خشکو نیمه خشک قرارگرفته است. که ازجمله خصوصیات آن بی نظمی های بارش و توزیع زمانی نامناسب آن، سیل وخشکسالی است. بنابراین در این شرایط کمبود آب علاوه بر تاثیر بر اراضی کشاورزی، تاثیر زیادی نیز بر منابع طبیعی دارد. امروزه در اکثرنقاط جهان، تامین آب و جلوگیری از فرسایش علاوه بر ابخیزداری اقدام به پخش سیلاب و آبخوانداری می شود که تاثیرات مثبت آن همواره مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق خصوصیات پوشش گیاهی شامل درصد تاج پوشش ، مقدار علوفه و امتیاز وضعیت پوشش گیاهی در محل ایستگاه پخش سیلاب کاشمر در استان خراسان با مراتع اطراف طرح که عملیاتی در آنها انجام نگرفته ولی دارای شرایط اقلیمی و ادافیکی مشابعهی هستند، مقایسه شده است. برای رسیدن به این هدف ۴۵ پلاک یک متر مربعی در محل طرح و ۴۵ پلات هم در مراتع اطراف طرح بصورت تصادفی – سیستماتیک قرار گرفته است و خصوصیات پوشش گیاهی این پلاتها اندازه گیری شده و با استفاده از آزمون (t-student) با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده اختلاف پوشش گیاهی این دو منطقه در سطح یک و پنج درصد است.