سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فیروز دریکوند – کارشناس ارشد بخش تحقیقات روستائی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لر
عزیزاله شاه کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مهران لشنی زند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پرویز گراوند – کارشناس بخش تحقیقات روستائی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

حوزه ریمله در ۳۰ کیلومتری شمال خرم آباد قرار دارد . طرح توسعه ریمله از نیمه دوم سال ۱۳۷۱ ، بنا به تصمیم شورای منابع طبیعی و امور دام جهاد سازندگی استان لرستان شروع، در سال ۱۳۷۵ این طرح بعنوان یک طرح فرابخشی مطرح و تمام سازمانها و ادارات کل مرتبط با روستا در توسعه منطقه دخیل شدند. این طرح بعنوان یک طرح توسعهای همه جانبه و پایدار و بعنوان الگویی برای توسعه سایر مناطق روستایی مشابه مطرح شده است . هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات طرح توسعه ریمله بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستائیان منطقه از جمله سواد، درآمد، اشتغال، مهاجرت و همچنین افزایش آبهای سطحی و زیرزمینی، کاهش سیلابها و کاهش استفاده از سوختهای جنگلی میباشد. همچنین در این تحقیق فرایند مشارکت روستائیان در طرح بعنوان یک فاکتور اصلی، مورد بررسی قرار گرفته است.