سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب سروری – کارشناس آبیاری وزهکشی شرکت بهره برداری ازسدونیروگاه وشبکه های آبیاری
حیدرعلی کشکولی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

با استفاده ازپتانسیل ارتفاعی سدتنظیمی آریوبرزن بهبهان که درابتدای تنگه تکاب درحال ساخت می باشد می توان با احداث یک خط لوله با قطر ۲۰۰۰ میلیمتری وبا ظرفیت ۶/۵ مترمکعب درثانیه وبه طول ۷کیلومترآب را تا ابتدای یکی از کانال های اصلی شبکه آبیاری بهبهان انتقال داده( کانال D که با اجرای این کار ایستگاه پمپاژمنصوریه (ایستگاه پمپاژدوم شبکهآبیاری بهبهان ) با ظرفیت سه مترمکعب درثانیه که تامین کننده آب کانال D می باشد حذف می گردد.همچنین می توان باافزایش ظرفیت کانال مزبورازسه به شش ونیم مترمکعب درثانیه واحداث ۵ایستکاه پمپاژفشار قوی درنقاط مختلف کانال مزبوراز کیلومتر ۱۸۰+۱ تا کیلومتر ۰۰۰+۸ اراضی بالا دست کانال D که به اراضی خاییز معروف است ووسعت آن حدود ۳۰۰۰ هکتار می باشد به روش آبیاری تحت فشار (باغات درختی آبیاری قطره ای ومزارع را آبیاری بارانی)به زیر کشت برد.