سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شیوا – دانشگاه بیرجند-گروه مهندسی معدن

چکیده:

اکتشافات ژئوشیمیائی از طریق رسوبات رودخانه ای در منطقه ی خشک ولم یزرع شاه کوه واقع در شرق ایران در وسعت ۳۶۰ کیلومتر مربع انجام شد. در این تحقیق ۲۳۳ نمونه رسوبات رودخانه ای برای ۱۲ عنصر ارسینیک، ۰، روی، کادمیم، سرب، کبالت، نیکل، آهن، منگنز، کلسیم، منیزیم، مس و آلومینیم توسط دستگاه ای سی پی ( ICP-AES) مورد تجزیه قرار گرفت. برای ارزیابی کانی سازی و کاهش تأثیر اکسیدهای آهن و منگنز نسبت های (Metal/(Mn+Fe بر نتایج اعمال گردید و داده های جدید به نقشه تبدیل شدند. مقایسه نقشه نسبت های جدید (Ratio map ) و نقشه های مقادیر مطلق توزیع عناصر به وضوح نشان داد که در مطالعات تفصیلی آنومالی ها، الویت بررسی تفصیلی میبایست به انومالی هائی داده شود که ان انومالی ها در هر دو نقشه ظاهر شده باشد.