سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیما رجبیان –

چکیده:

حفاظت محیط زیست از اثرات سوء ناشی از فعالیتهای انسانی و حفاظت جوامع انسانی از عوامل سوء آلودگیهای زیست محیطی و بهبود کیفیت محیط برای حفظ و ارتقاء سطح سلامتی در زمره رسالتهایی است که کارشناسان محیط زیست عهد دار آن می باشند.
پدیده طبیعی غار علیصدر همدان یکی از شگفت انگیزترین غارهای آبی جهان به شمار می آید که از نظر زیست محیطی، ملاحظات حفاظتی و دخل و تصرف انسانی مورد بی توجهی قرار گرفته است. به منظور پیشگیری و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از این اعمال بر غارعلیصدر، پژوهشی فراگیر در مورد آن به انجام رسیده که نتایج آن در مقاله حاضر ارائه می گردد.
نتایج ارزیابی زیست محیطی توسعه فعالیتهای انسانی در محدوده غار علیصدر به روش ماتریس ایرانی نشان می دهد که این توسعه با اجرای طرح بهسازی برای پیامد و گزینه اصلاحی برای اثرات قابل تایید است. با توجه به اثرات پیش بینی شده برای توسعه در این غار می توان نتیجه گرفت که عمده اثرات زیست محیطی قابل برگشت بوده و با انجام دقیق راهکارهای زیست محیطی و رعایت برنامه ها و قوانین مدیریتی پیشنهاد شده تا حد زیادی قابل جبران می باشند. طرح بهسازی برای پیامدهایی که میانگین رده بندی شان کمتر از ۳/۱- است و جزو طبقات با تخریب بسیار زیاد محسوب می شوند، ارائه می گردد و گزینه اصلاحی برای آثاری که میانگین رده بندی شان کمتر از ۳/۱- است و جزو طبقات با تخریب بسیار زیاد محسوب می گردند ارائه می شود؛ از آنجایی که پیامد وضعیت فاضلاب میانگین کمتر از ۳/۱- دارد، طرح بهسازی ارائه شده و استفاده از تصفیه فاضلاب به روش مناسب توصیه می شود. همچنین از آنجایی که آثار دفع پسماند و پساب و انباشت زباله میانگین رده بندی کمتر از ۳/۱- دارد، گزینه اصلاحی مطرح شده و پیشنهاداتی در جهت استفاده از روش مناسب برای دفع این مواد ارائه می گردد.