سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز جمالزاده فلاح – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، گروه پژوهشی محیط زیست جهاد دانشگاهی
سارا محسنی – کارشناس بخش تحقیقات، حفاظت محیط زیست استان گیلان

چکیده:

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست نیاز به شناسائی پیامدهای حاصل از اجرای پروژه های توسعه ای می باشد که واقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارائی تحلیل سود- هزینه بشمار آورد. توسعه صنعتی در سطح استان گیلان در قالب ایجاد هفده شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب گردیده است تا ارزیابی اثرات توسعه، این طرح توسعه ای مزایاو معایب اجرای فعالیت های اینگونه را به نقد و بررسی بکشاند. در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده گردیده و جمع آوری اطلاعات با توجه به دو محدوده بیرونی و درونی پروژه در دست اجرا و براساس معرفی وضعیت موجود به لحاظ منابع زیست محیطی و بانک اطلاعاتی صنایع صورت گرفته، نتایج بدست آمده مشخص می نماید که بعضی از ویژگیهای طبیعی موجود در نوار ساحلی دامنه شمالی البرز به عنوان عوامل محدودیت در اجرای طرحهای توسعه ای نظیر احداث شهرکهای صنعتی تلقی می گردد و آنایز بانک اطلاعاتی بررسی روند استفاده از سرمایه و ایجاد اشتغال را فاقد کارائی مناسب نشان می دهد. با استفاده از نتایج ماتریس مشخص می گردد که پیامدهای تخریبی متوسط(۳۱%) و تخریبی ضعیف(۳۱%) در اجرای این طرح مشاهده می گردد. همچنین این طرح دارای ۴۵/۵ % اثرات مثبت ناچیزو ۵۴/۵ % اثرا تقریبی ناچیز را به همراه دارد. لذا پیشنهاد می گردد تلفیق منابع طبیعی و نیروی انسانی و حجم سرمایه گذاری بصورت مناسبی صورت گرفته تا اجرای طرح از چارچوب برای احداث شهرکهای صنعتی خارج نگردد.