سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم بیات – طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سعید ملماسی – دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

یکی از پارامترهای عمده در انتخاب محل نیروگاه های برقآبی، تاثیرآن د ر آلودگی محیط زیست منطقه طرح می باشد. به همین دلیل در طی مطالعات هر محل، ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث نیروگاه و سایر سازه های جنبی انجام می گیرد. در این پژوهش، محل نیروگاه برق آبی نمارستاق (استان مازندران) به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده و اثرات زیست محیطی احداث آن بر محیط های فیزیکی، بیولوژیکی و انسانی بررسی شده است. در طی این بررسیها مشخص گردید که گزینه اجرا پروژه با در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش اثرات سوء زیست محیطی، گزینه برتر خواهد بود بنابراین اجراء این طرح از نظر زیست محیطی بلامانع خواهد بود.