سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کوروش حکیم پور – دانشکده حفاظت، ایمنی و بهداشت کار
محمود شریعت – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در حال حاضر هیچگونه سیستم صحیحی جهت جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه غرب تهران وجود ندارد. عدم کنترل سیلابهای منطقه باعث می گردد که سالیانه خسارات جبرانناپذیری از نظر اقتصادی و اجتماعی به منطقه وارد گردد. از این رو احداث سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. بطوری که حتی بانک جهانی نیز تمایل به ارایه تسهیلاتی جهت انجام پروژه داشته است. محدوده پروژه شامل مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران می باشد. بطوری که از شرق به رودخانه کن و از غرب به رودخانه ورد آورد و از شمال به خط تراز ۱۴۰۰ متری و از جنوب به اراضی کشاورزی منطقه ختم می گردد. طرح اصلی جمع آوری و دفع آبهای سطحی غرب تهران بدلیل عدم امکان تامین آب و مشکلات زمین شناسی مهندسی منطقه بدون در نظر گرفتن دریاچه تهیه شده است. با توجه به دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست در چهارچوب مطالعات پروژه های بزرگ توسعه از جمله پروژه های آبی باید مطالعات زیست محیطی بویژه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح انجام پذیرد براین اساس ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انجام گرفت. روش ارزیابی مورد استفاده ماتریس لئوپولد بوده است. گزینه های مختلف پروژه در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً گزینه ای که موجب بهبود وضعیت محیط زیست منطقه می گردد پیشنهاد گردید. در پایان هم راهکارهای مناسب جهت ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه از جمله اقدامات آبخیزداری در منطقه بالا دست طرح و ساماندهی رودخانه های منطقه ارایه گردید.