سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله مرادی – مدیر پروژه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبر

چکیده:

طرح آجی چای شامل ۳ پروژه بزرگ کنترل آبهای ورودی شور به دریاچه سد ونیار، سد ونیار و شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز می باشد که توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل اجرا می گردد. با ذخیره آب رودخانه آجی چای در سد ونیار و استفاده از آب رودخانه های کمور چای، سینیخ چای و منابع آب زیرزمینی، حدود ۴۰۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه (شبکه دشت تبریز و شهید سرداری) به زیر کشت برده خواهد شد. طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز به وسعت ۲۵ هزار هکتار و شامل ۳ قطعه RMC,LMC,AMC است. در قطعات فوق کانالهای آبرسانی و زهکش های اصلی و فرعی احداث می گردند.دوره عملیاتی کل طرح جمعاً حدود ۷ سال و دوره بهره برداری از سازه های اصلی ۵۰ سال پی ش بینی شده است . در مطالعات حاضر وضعیت موجود محیط زیست منطقه و اثرات متقابل طرح بر شرایط موجود محیط زیست و بالعکس مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات از طریق ماتریس اثرات متقابل انجام شده است. نتایج ارزیابی گزینه های مختلف از جمله گزینه اجرا و گزینه عدم اجرا با یکدیگر مقایسه و تصمیم گیری راجع به انتخاب گزینه بهینه انجام شد.