سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوانیکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست، چنانکه از سه دهه قبل در بسیاری کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه معمول می باشد، الزام استفاده از این نگرش را برای طرح ها و پروژه های سد سازی و کنترل سیل تاکید می نماید. انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه با تصویب الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط کمیته توسعه پایداردر سال ۱۳۷۶ عملا آغاز گردیده و لیکن تاکنون این گزارشات با کیفیت های متفاوتی تهیه شده و عموما از جامعیت لازمه برخوردار نمی باشند در نتیجه به انجام مطالعات تکمیلی به منظور ملحوظ نمودن کلیه جنبه های زیست محیطی ملزم گردیده اند. برای انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مختلف توسعه، روشهای متفاوتی وجود دارند که بسته به نوع پروژهیکیا ترکیبی از چند روش مورد استفاده قرار می گیرد.