سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا اسحاقی – کارشناس ارشد عمران-محیط زیست- مهندسین مشاور کنترل سازان فرآیند
حمید قدوسی شهرضایی – کارشناس ارشد عمران-محیط زیست- شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
سیدعلیرضا مومنی – کارشناس ارشد عمران-محیط زیست- شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح توسعه شهرک صنعتی گلپایگان به منظور توسعه شهرک صنعتی و ایحاد زیرساختهای اساسی جهت استقرار صنایع در این محل با وسعت ۶۸ هکتار انجام شده است که پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با هدف بررسی آثار مثبت و منفی و ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی تخفیف آثار سوء زیست‌محیطی و تقویت آثار مثبت با بهره‌گیری ازروش چک لیست، از روش ماتریس لئوپولد جهت ارزیابی اثرات استفاده گردیده است. در این مطالعه وضعیت موجود محیط زیست منطقه تشریح و پارامترهای کمّی و کیفی در حالت موجود و توسعه برآورد گردید. سپس میزان و چگونگی تاثیر هریک از فعالیتهای پروژه در فازهای ساختمانی و بهره‌برداری، بر عناصر زیست محیطی حساس و غیرحساس محدوده‌های سه گانه ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله با توسعه ماتریس لئوپولد شدت آثار نیز علاوه بر نوع آن از نظر موقت و دایم بودن مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که به لحاظ ماهیت ذاتی طرح توسعه شهرک صنعتی ، اثرات مثبت طرح به ویژه آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی آن در مقایسه با آثار منفی ارجحیت قابل ملاحظه‌ای دارند به گونه ای که امتیاز کل طرح معادل ۱۰۵+ بدست آمده است. به طور کلی می‌توان چنین استنباط نمود که اجرای پروژه در منطقه مورد نظر هرچند می‌تواند آثار سوء بر عناصر زیست‌محیطی داشته باشد ، لیکن اجرای همگام با ملاحظات زیست محیطی, در بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقاء وضعیت اجتماعیمنطقه تأثیر به سزایی داشته و امری اجتناب ناپذیر است.