سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی قراباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن، پردیس ف
محمد نوع پرست – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

محیط زیست رکن اساسی توسعه است. در صورت توجه مناسب به محیط زیست می توان از نقصان منابع معدنی و ایجاد پیامدهای ناگوار زیست، محیطی بر کره زمین جلوگیری نمود. این منابع از طرفی مقدمات پیشرفت جوامع را فراهم نموده و از طرف دیگر با معدنکاری غیر مسئولانه موجب آلودگی شدید محیط زیست می شوند. کانسار فسفات کوه لاز در بخش جنوب غربی زاگرس قرار دارد و ذخیره کل این کانسار حدود ۸۱ میلیون تن فسفات با عیار متوسط ۹% برآورد شده است که بزرگترین کانسار فسفات شناخته شده در کشور می باشد و در ترکیب آن علاوه بر P2O5 کلسیت، مقدار ناچیزی کلر، اورانیومو ترکیبهای دیگر وجود دارد. با توجه به اهمیت موضوع زیست محیطی مرتبط با صنایع معدنی و با مد نظر قرار دادن این نکته که معدنکاری غیر اصولی و کنترل نشده می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید، باید از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای معدنی با استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی مناسب جلوگیری نمود. با توجه به موارد ذکر شده در هر حال معدنکاری غیر اصولی فسفات برای خاک منابع آبی بسیار مخرب بوده و بطور وسیعی زمینهای سطحی وزیر زمینی معدن را تخریب می نماید و تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی، حیات وحش منطقه و کیفیت هوا با نشر غبارها و ذرات خواهد داشت. به علاوه در معدنکاری فسفات کوه لار با توجه به مقدار اورانیومموجود در ترکیب ماده معدنی، افراد تحت تابشهای ضعیف ناشی از اورانیوم که در ترکیب اکثر معادن فسفات وجود دارد قرار می گیرند، که این اثرات در هنگام بازسازی بیشتر بوده و گاز رادیواکتیو رادون در این حالت بیشترین تاثیر را خواهند داشت. با توجه به پتانسیل ایجاد برخورد زیست محیطی توسط کانسار فسفات کوه لارو با توجه به اینکه آزمایشهای لازم برای فرآوری توسط سازمان زمین شناسی کشور در حال انجام است، لذا در این مقاله نیز به ارزیابی اثرات زیست محیطی این کانسار در هنگام استخراج و نیز فرآوری فسفات، در صورت احداث کارخانه مورد بحث قرار گرفت و موارد مهمی همانند انواع آلودگی ها، ریسک معدنکاری، مانیتورینگ کلیه فرآیندها، ارزیابی اثرات زیست محیطی این کانسار، لزوم بازسازی ، موارد مربوط به بازسازی، توجه به مفهوم توسعه پایدار و اهمیتی که محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند، مد نظر قرار گرفته است.