سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جلیل زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ار
یوسف رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مدیریت جمع آوری، بازیافت و دفع مواد زاید جامد یکی از اصول مهم بهسازی و حفاظت از سلامتی و محیط زیست است. پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش روز افزون تولید پسماندهای شهری و صنعتی و ورود ناخواسته آنها به محیط زیست باعث وارد آمدن اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست می گردد، لذا لازم است گزینه های مختلف مدیریت مواد زاید جامد قبل از اجرا جهت تعیین بهترین گزینه مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مطالعه شهر ارومیه بعنوان پایلوت انتخاب شده و چهار گزینه جایگزین شامل: ۱- بازیافت و جداسازی مواد از مبداء تولید ۲- تولید کمپوست ۳- جداسازی مواد از مبداء تولید و تولید کمپوست بطور همزمان ۴- ادامه وضع موجود یا عدم اجرای پروژه، برای سیستم مدیریت مواد زاید جامد این شهر پیشنهاد گردید و اثرات زیست محیطی هر یک طبق روش های Ad-Hoc، Checklist، matrix، Network و Overlay مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله گزینه های ا الی ۴ به ترتیب نمرات ۱۸، ۱۸، ۲۱ و صفر را احراز نمودند که در نهایت بهترین راهکار برای سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر ارومیه گزینه ۳ در نهایت گزینه که بیشترین امتیاز را کسب نموده است بعنوان گزینه منتخب انتخاب گردید. بطور کلی با توجه به اهمیت اثرات زیست محیطی مواد زاید جامد، توصیه می شود قبل از انجام هرگونه پروژه ای در زمینه مدیریت مواد زاید جامد ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام گیرد.