سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سرور اعظم کیائی نژاد – بازنشسته و عضو پیوسته انجمن متخصصان محیط زیست و کمیته ملی انرژی ایران
فرامرز معطر –
سید محمود شریعت –
مجید عباسپور –

چکیده:

از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود، لذا این پژوهش به منظور بررسی، پیش بینی و تفسیر این اثرات بر کل مجموعه محیط زیست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و راههای تخفیف این اثرات معرفی گردیده اند.در این مطالعه اثرات زیست محیطی نیروگاه بر محیط زیست منطقه و کل کشور برای هر دو مرحله ساختمانی و بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته و جهت مقایسه دو گزینه مد نظر بوده اند، یکی اجرای پروژه و دیگری عدم اجرای آن یا " گزینه نه". سپس اطلاعات کیفی به دست آمده بنا بر ضوابط و جدولها به داده های کمی تبدیل شده اند. جهت تجزیه و تحلیل این اثرات تلفیقی از دو روش "چک لیست" و " ماتریس اثرات متقابل لئوپولد با انعطاف بیشتر" صورت گرفته و بر همین اساس نیز برنامه رایانه ای تدوین و ارائه شده است.از طرفی جهت تعیین نوع نو کلیدهای پرتوزای موجود در نمونه های محیطی و غلظت پرتوزایی آنها با روش طیف سنجی گاما نمونه ها مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند که اولاً بیشترین تاثیر منفی آن پروژه بر محیط طبیعی وارد خواهد شد، در حالی که منافع اقتصادی- اجتماعی آن بسیار بالاست. ثانیاً میزان پرتوزایی زمینه در حد طبیعی بوده و مهمترین عناصر پرتوزای آن شناسایی شدند.