سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین یوسفی – سازمان بهره وری انرژی ایران
یونس نوراللهی – سازمان انرژیهای نو ایران
تیکا سهراب – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر در سال ١٣٨٥ در دامنه سبلان توسط معاونت انرژی وزار ت نیرو به بهره برداری خواهد رسید و براساس ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره ٨٢ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مبنی بر انجام ارزیابی اثرات توسعه طرح های بزرگ، ارزیابی زیست محیطی این نیروگاه از سال ١٣٧٩ توسط سازمان بهره وری انرژی ایران در حال انجام است .
منطقه مطالعاتی، حوزه آب خیزی به مساحت ١٣٢ کیلومتر مربع واقع در جنوب شهر مشکین شهر است . اطلاعات وضعیت موجود در محی ط زیست منطقه قبل از شروع فعالیت های زمین گرمایی شامل محیط فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی در طول سال ١٣٧٩ جمع آوری گردیده است . در این مقاله براساس اطلاعات جمع آوری شده از اثرات زیست محیطی نیروگاه های زمین گرمایی در
جهان و اطلاعات ب رداشت ش ده از منطقه مطالعاتی به ارزیابی مقدماتی اثرات مثبت و منفی فعالیت های احداث نیروگاه زمین گرمایی و تجزیه و تحلیل آن در محیط زیست پرداخته می شود .
روش مورد استفاده در ارزیابی مقدماتی فهرست کنترل می باشد