سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد پناهنده –

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی (FIA) فرآیندی نظام مند می باشد که طی آن پیامدها و اثرات بالقوه پروژه ها و طرحهای پیشنهادی بر مؤلفه های فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و ارزیابی قرار می گیرند. تحقیق حاضر، مطالعه ای در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه منطقه ویژه اقتصادی انزلی در منطقه شمال کشور (استان گیلان) به وسعت ۱/۷ کیلومتر مربع است و روش تحقیق به کار رفته روش ماتریس لئوپولد می باشد. منطقه ویژه اقتصادی انزلی با توجه به ضرورتها و نیازهای اجتماعی متعدد به منظور جذب و تسهیل سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت، تجارت، خدمات، ترانزیت آبی و خشکی و تأسیسات زیربنایی و توریسم شکل گرفته است. مطالعه ارزیابی صورت گرفته، اثرات و پیامدهای مسقیم و غیر مستقیم متعددی را بر منابع اقتصادی، طبیعی و اجتماعی در مراحل ساختمانی و بهره برداری نمایان ساخته است به گونه ای که دوام و پایداری بلند مدت این پروژه منوط به جلوگیری از وقوع فعالیتها تخریبی و آلاینده و اقدامات اصلاحی و طرحهای بهسازی متعددی به منظور کاهش اثرات و پیامدهای منفی می باشد. در این رابطه در مرحله ساختمانی ۲۷/۸ درصد فعالیتها و ۲۳/۸ درصد فاکتورهای زیست محیطی نیازمند طرحهای بهسازی و اقدامات اصلاحی و در مرحله بهره برداری ۴۳ درصد فعالیتها و ۳۳ درصد فاکتورهای زیست محیطی نیازمند طرحهای بهسازی و اقدامات اصلاحی می باشند.