سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
افشین قهرمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
ابراهیم بروشکه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

اجرای هر پروژه ای دارای مجموعه ای از آثار مثبت و منفی است که جمع بندی آنها در قالب ارزیابی اثرات زیست محیطی ارائه می گردد . برخی آثار منفی که در نتیجه احداث سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت شوط واقع در شهرستان ماکو از استان آذربایجا ن غربی درمحیط فیزیکی ، بیولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی می تواند پدید آید و غیر قابل اجتناب می باشد شامل آلودگی فیزیکی رودخانه ،فرسایش و ایجاد رسوب، وحشت و فرار تعدادی از جانوران در اثر فعالیت هائی نظیر انفجار، خاکبرداری و نیز به زیر آب رفتن مقداری از اراضی ز راعی و مرتعی است . در فاز بهره برداری نیز به علت توسعه فعالیت های کشاورزی احتمال ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک دشت شوط وجود دارد . در فازهای ساختمانی و بهره برداری با کمک گزینه های اصلاحی و یا طرح های بهسازی و همچنین از طریق پایش های مداوم و کنترل های مستمر قابل جبران خواهد بود . ازآثار مثبت اجرای پروژه می توان به موارد : – کنترل سیلاب ها و جریانات سطحی و استفاده از آن در توسعه بخش کشاورزی، – تامین آب شرب سالم برای شهر شوط، – افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در منطقه و بهبود سطح زندگی مردم، – بالا رفتن ارزش املاک، اشاره نمود . در
صورت عدم اجراء پروژه سد و شبکه شوط، مردم منطقه همچنان به فعالیت های فعلی کشاورزی و دامداری خواهند پرداخت در حالی که با مشکل کمبود آب زراعی مواجه هستند و فعالیت های کشاورزی آنها پاسخگوی نیاز های معیشتی شان نمی باشد . مراتع نیز از وضعیت فقیری ب رخور دارند و قادر به تغذیه تعداد دام موجود نیستند . به دلیل مشکلات ذکر شده و محرومیت منطقه در دراز مدت شاهد آسیب دیده گی هرچه بیشتر آب و خاک و طبیعت منطقه خواهیم شد و ارزش اراضی زراعی و مرتعی به شدت پائین خواهد آمد . در حال حاضر شهر شوط نیز با مشکل کمبود آب آشامیدنی مناسب مواجه است . باتوجه به مشکلات فوق در آینده مهاجرت بیشتر به شهرهای بزرگتری اطراف بسیار محتمل است .