سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام قاسمی زیارانی –
جعفر نوری –

چکیده:

مجتمع کارخانجات صنایع شیمیایی پارچین منطقه ای نظامی است که در بخش پاکدشت ورامین واقع در دهستان بهنام پازوکی شمالی در حاشیه انتهایی رودخانه جاجرود قرار رگفته است. این مجتمع در نیم قرن گذشته بدون ارزیابی آثار زیست محیطی استقرار یافته است. یکی از تولیدات عمده این مجتمع الکل اتیلیک است که مصرف طبی و صنعتی دارد. ماده اولیه و اصلی کارخانه، ملاس چغندرقند است که در جنوب کشور تهیه می شود. بزرگترین معضل کارخانه الکل سازی وجود لاشه میکروارگانیسم های فاضلاب با حجم زیاد به همراه مواد شیمیایی مانند آلدئید، فورفورال و غیره در پساب حاصل از آن است که بدون تصفیه کافی به محیط زیست رها می شده است. همچنینی بوی تعفن فاضلاب نیز سطح بسیار وسیعی از منطقه را می پوشاند. مقدار آلودگی بیولوژیکی این فاضلاب به طور متوسط دارای BOD به میزان ۴۰ تا ۶۰ هزار ۱-MgL می باشد با توجه به اینکه فاضلاب قبل از حداث تصفیه خانه به رودخانه جاجرود که در مسیر کارخانه می باشد هدایت می شده موجب مرگ هزاران ماهی و سایر میکروارگانیسم های اب شده است. همچنین آب رودخانه برای مصارف کشاورزی به اراضی دشت ورامین می رسیده است، لیکن در چهار سال اخیر شبکه تصفیه فاضلاب راه اندازی شده و تا اندازه ای مشکلات اولیه بر طرف شده است. با توجه به موارد فوق بر اساس این تحقیق، مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی در خصوص این صنعت با استفاده از ماتریس اعمال متقابل لئوپولد انجام پذیرفت و پس از تحقیقات و مطالعات لازم گزینه های زیر در ارتباط با ضعیت محیط زیست کارخانه و چگونگی ادامه آن در آینده پیشنهاد گردید: ۱-تعطیلی کارهانه ۲-تولید الکل اتیلیک از ملاس چغندرقند بدون تصفیه پساب حاصل از آن ۳-تولید الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند همراه با تصفیه ۴-انتقال کارخانه همراه با تصفیه. با توجه به وضعیت کارخانه گزینه های ۲ و ۳ مورد ارزیابی قرار گرفت و گزینه ۳ به عنوان بهترین گزینه به شرط پیروی از استانداردها و مقررات زیست محیطی انتخاب گردید.