سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر نوری – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید ملماسی – گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

مقاله حاضر تحت عنوان ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فولاد آلیاژی ایران در راستای مطالعات زیست محیطی جهت جلوگیری و به حداقل رساندن اثرات منفی و عوارض سوء ناشی از فعالیت صنعت مورد استقرار بر اجزاء محیط زیست منطقه می باشد. در طول یکسال مطالعه و بررسی اجزاء محیط زیست منطقه، در بخش های مختلف شامل عوامل غیر زنده یا محیطهای فیزیکوشیمیایی(وضعیت زمین شناسی، خاک، توپوگرافی، هیدرولوژی، اقلیم منطقه) و بخش زنده با محیطهای بیولوژیکی (گیاهان، جانوران، گونه های نادر و در خطر انقراض و عوامل موثر در زیستگاههای منطقه مورد مطالعه) و محیط های انسانی(مراکز جمعیتی مشتمل بر شهر و روستا، وضعیت اقتصادی و اجتماهی مناطق مذکور) مورد شناسایی قرار گرفت تا سیمایی از اجزاء محیط زیست محدوده مورد مطالعه حاصل گردد.با تکیه بر مطالعات انجام شده در مورد وضعیت محیط زیست طبیعی منطقه و با عنایت به شرایط نامساعد عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم در ناحیه مذکور شرایط محیطی جهت زیست موجودات زنده مناسب نبوده و بعلت عدم تنوع قابل توجه گونه های گیاهی و جانوری، به همین دلیل اکوسیستم موجود ساده، شکننده و ناپایدار می باشد. بدین ترتیب پس از شناسایی وضعیت محیط زیست منطقه و نیز با تکیه بر مطالعات انجام شده در مورد کارخانه فولادی آلیاژی ایران نظیر فرآیند تولید و بخش های مختلف آن، فوائد اقتصادی کارخانه در سطح ملی و منطقه ای و تعیین نقاط بالقوه آلاینده محیط زیست، در مرحله بعدی اثرات بالقوه کارخانه( اعم از اثرات مثبت یا اثرات سوء) بر محیطهای فیزیکو شیمیایی، بیولوژیکی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این بررسی ها نشان داد که احداث و بهره برداری از کارخانه فولاد آلیاژی ایران بر روی اشتغال، جلوگیری از مهاجرت منطقه، رونق اقتصادی و ایجاد صنایع وابسته، فراهم آوردن امکانات زیربنایی، صرفه جویی ارزی و حرکت بسوی خودکفایی صنعتی دارای اثرات مثبت است و از نظر کاهش آبهای زیرزمینی با توجه به بیلان منفی سالیانه آب در منطقه و دارا بودن پتانسیل تخریب زیستگاههای حیات وحش و قرار گرفتن کارخانه در مسیرهای غالب بسوی شهر یزد به عنوان مهمترین مرکز جمعیتی منطقه مورد مطالعه در اطراف کارخانه( تا شعاع ۳۰ کیلومتری) دارای اثرات عمده منفی می باشد.