سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد پناهنده – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
نیلوفر عابدین زاده – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

کمپوست یکی ازاستراتژیهای مدیریت مواد زایدجامد شهری است که با هدف کاهش حجم و وزن موادی که باید دفع شوند، کاهش انتشار بو و شیرابه ، بازیافت منابع و کاهش هزینه های احتمالی دفع مورد استفاده قرار می گیرد . .جهت رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی در چارچوب انطباق پروژه های توسعه ای با حساسیت های زیست محیطی انجام طرحهای ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست الزامی شده است. براین اساس در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کارخانه کمپوست یزد از روش های چک لیست پرسشنامه ای ، ماتریس اثرات متقابل پارامتر زیست محیطی- فعالیت و چک لیست سنجشی استفاده بعمل آمد. براساس بازدیدهای میدانی از محل کارخانه کمپوست مشخص گردید که نزدیکترین مرکز عمده مسکونی به محل کارخانه شهر یزد است و در جهات دیگر نیز براساس بررسی های میدانی و همچنین نقشه کاربری اراضی هیچگونه عارضه خاص اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی در محدوده ۷ کیلومتری پروژه شناسایی نشده و زمین محل طرح عمدتاً بایر و شنزار می باشد. تنها فاکتوری که بطور مشخص می تواند شعاع اثر گذار طرح را افزایش دهد جهت بادهای غالب می باشد که با توجه به جهت باد غالب که از سمت جنوب شرقی و غربی می وزد از این نظر نیز خطری متوجه ساکنین این قسمت از شهر یزد نمی شود. . در مجموع گزینه انجام پروژه با معدل +۲/۱۷در مقابل گزینه عدم انجام پروژه با معدل -۸/۱۳ دارای برتری کامل بوده و پروژه با لحاظ طرحهای بهسازی و اقدامات اصلاحی قویاً توصیه شده است.براساس بررسی صورت گرفته عمده آثار دراز مدت پروژه در مرحله بهره برداری درموارد شیرابه و نفوذ احتمالی آن به آبهای زیر زمینی،مخاطرات بهداشتی داخل کارخانه برای شاغلان و محیط بیرونی (عمدتاً از حشرات و جانوران موذی)،آلودگی بویایی و آلودگی محصول می باشد.