سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز جمالزاده فلاح – کارشناس ارشد – برنامه ریزی محیط زیست، جهاد دانشگاهی گیلان
حمیرا صفری – کارشناس- علوم جانوری، اداره کل محیط زیست استان گیلان

چکیده:

توسعه عاملی است جهت تغییرات بهینه کیفیت زندگی انسانها که بهترین حالت آن همگامی توسعه با حفظ ارزشهای محیطی میباشد. ارزیابی اثرات توسعه (EIA) پیامدهای ناشی از فعالیت توسعه ای را معرفی نموده و در جهت حفظ ارزشهای زیست محیطی میباشد. ارزیابی اثرات توسعه (EIA) پیامدهای ماشی از فعالیت توسعه را معرفی نموده و در جهت حفظ و استفاده درخور از محیط گام برمیدارد؛ بررسی روشهای رایج ارزیابی نشان میدهد که هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی بوده که همچنین مرزبندی خاص را بین مسائل حفاظت از محیط زیست و بهبود زندگی انسانها را ارائه میدهد. روش ارزیابی به خطر افتادن اکولوژیک از الگوهای به روز دنیا بوده که با تاکید بر معرفی نقطه نهائی اثرات بدنبال یافتن راه حا مناسب برای کاهش اثرات یک پروژه توسعه ای میباشد و در این مهم با استفاده از معرفی عوامل اثرگذار و شناخت میزان استانداردهای سمیت عوامل اثرگذار بر روی گونه های خاص میتواند میزان بحرانی عوامل اثر گذار و نحوه مقابله با بحران بخطر افتادن اکولوژیک را معرفی نماید. با توجه به اینکه استفاده از این روش بسیار موثر در کشور ما رواج چندانی نداشته، اما با شناخت و معرفی استانداردهای مربوط به عوامل اثرگذار میتوان از اجرای طرحهای تحقیقاتی پایه و تکراری در مراکز تحقیقاتی هم راستا جلوگیری نمود.