سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سکینه خاتون شریف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه پیام نور مشهد
علیرضا مظلومی بجستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشهد
ناصر حافظی مقدس – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم قزی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:
برخی پژوهشگران بر این باورند که تمرکز در توسعه گردشگری به افراد کمک می کند تا آگاهی بیشتری از نیاز به حفظ محیط زیست پیدا کنند و در مقاصد گردشگری برای حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنند همچنین تصور بر این است که گردشگری یک صنعت نسبتا پاک با مشکلات آلودگی کمتر در مقایسه با انواع دیگر صنایع (به عنوان مثال ساخت و تولید) می باشد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که گردشگری باعث آلودگی محیط زیست تخریب پوشش گیاهی و تهی شدن حیات وحش می گردد در سال های اخیر و بعد از بروز اثرات منفی گردشگری در مناطق گردشگرپذیر ضرورت پایداری منابع و جاذبه های گردشگری احساس شد چراکه گردشگری از منظر اکولوژیکی فعالیت سالمی نیست و بر اساس ویژگی های منحصر به فرد هر منطقه فعالیت های گردشگری آثار مثبت یا منفی متفاوتی به دنبال دارد منتقدان اجتماعی استدلال کرده اند که گردشگری فراتر از یک آستانه خاص مخرب می شود.