سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سپیده اسماعیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- HSE مدیریت اکتشاف شرکت ملی
کاظم مقصودی – رئیس اداره HSE مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
حافظ گلستانی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- HSE مدیریت اکتشاف شرکت ملی
علی بهشتی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای- HSE مدیریت اکتشاف شرکت ملی ن

چکیده:
مصرف انرژی بویژه منابع نفت و گاز در کشور ایران و دیگر کشورها رو به افزایش می باشد. نیازهای فزاینده انرژی، از ضرورت خاصی برای جستجوی منابع هیدروکربنی نفت و گاز جدید و برآورد ظرفیت مخزن برخوردار شده است. لذا، اجرای اقدامات اکتشاف به عنوان یکی از روشهای شناسایی منابع و ذخایر نفت و گاز برای دستیابی به مخازن نفتی صورت می پذیرد. اجرای پروژه حفاری چاه اکتشافی هندورایی در استان هرمزگان و در شهرستان بندلنگه، بخش کیش در جزیره هندورایی در اجرا شد. علیرغم قابل توجه نبودن پساب خروجی و نبود جریانات آبهای سطحی در داخل سایت و پیرامون آن در پروژه، جمع آوری فاضلاب بهداشتی ضروری است. با توجه به افزایش میزان ذرات و گرد و غبار ناشی از عملیات خاکی و جاده سازی، در این مرحله برای کنترل انتشار این پارامتر و نیز کاهش انتشار دیگر آلایده ها و برای رعایت ملاحظات زیبا شناختی آب پاشی ضروری می باشد. ا نجام اقداماتی نظیر کابرد و نصب تجهیزات صداگیرها، عایق بندی تجهیزات و وسایل و استفاده از مصالح جاذب صوت در محل، برای کاهش آلودگی صوتی در محوطه سایت ضروری می باشد.