سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نیکونهاد –
هادی معاضد –

چکیده:

سد مخزنی کرخه با حجمی برابر ۷/۲ میلیارد متر مکعب بزرگترین سد مخزنی کشور است که در شمال غربی خوزستان بر روی رودخانه کرخه احداث شده است. جهت انجام این تحقیق چهار ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید سپس با استفاده از چهار شاخص کیفی معتبر کیفیت آب در هر چهار ایستگاه به صورت هر دو ماه یکبار و سالیانه (خرداد ۸۴ لغایت فروردین ۸۵) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخصهای زیست محیطی NSFWQIm و عمومی DSWQI دارای توان بهتری در نشان دادن تغییرات، به خصوص در حالت بحرانی می باشند. از این رو شاخص NSFWQIm به عنوان شاخص برتر برای ارزیابی تغییرات زیست محیطی و شاخصDSWQI برای بررسی تغییرات کیفی عمومی آب انتخاب گردیدند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد حداقل شاخصهای NSFWQIm و DSWQI به ترتیب ۳۷/۵ و ۵۵ در ایستگاه ورودی و حداکثر مقادیر این دو شاخص به ترتیب ۶۷ و ۷۵ در آخرین ایستگاه خروجی سد به دست آمد. بنابراین سد مخزنی کرخه به طور قابل توجهی موجب بهبود کیفیت آب رودخانه کرخه می شود.