سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی

چکیده:

انتظار می رفت بکارگیری مکانیزاسیون و اتوماسیون در صنعت با کاهش درجه تعامل انسا – ماین از فراوانی و شدت حوادث بکاهد ولی وقوع حوادث متعدد نشان داد که سپردن وظایف بحرانیکارهای کنترلی به انسان می تواند به حوادث فاجعه باری منجر شود. هدف این پژوهش ارزیابی اثر فاکتورهای ارگونومیک بالاخص طراحی نشانگر / کنترلر ها بر روی سطح ایمنی در یک اتاق کنترل در کارخانه سیمان هکمتان – همدان – است.
مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک های مطالعه تعامل شامل Environmental Survey , Labelling Survey, Control/Display Analysis صورت گرفته است.
نتایج پژوهش نشان داد که عدم توجه کافی به اصول ارگونومیکی در طراحی اتاق کنترل بویژه طراحی نشانگر / کنترلرگرها ، شرایط را برای وقوع اشباهات اپراتور فراهم کرده است. یافته های پژوهش طراحی مجدد پارامترهای اتاق کنترل را توصیه می کند. همچنین تعریف و اجرای دستورالعمل های عملیاتی و ایمنی ضروری می باشند.