سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروان بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه تهران و
ایرج نصرتی – دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه تهران
حسن محمد علیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کاوه خسرویانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیلات دانشگاه تهران

چکیده:

علف کش های بکاربرده شده در مزارع برنج که برای کاهش عملیات های کنترلی این گیاهان بکار می رود با توجه به استقاده های بیش از حد و اثرات سوء آنها امروزه نگرانی های زیاده به بار آورده است. این علف کش ها زمانی که وارد سیستم های انتقال آب، مثل کانال های آبکشی و آبراهه ها می شوند اثرات مخرب به مراتب بیشتری می توانند داشته باشند.کاهش اثرات سمی این علف های کش ها ملزوم بالا بودن قدرت انتخابی آن علفکش بین گیاهان و ارگانیسم های غیر هدف می باشند. امروزه در راستای کاهش این اثرات مخرب و بالا بردن قدرت انتخابی آنها، علف کش های جدیدی سنتز شده است و حتی روش های کاربردی جدیدی مثل استفاده از انواع علف کش های گرانوله شده و با فرمولاسیون هایی که به آرامی رها می شوند(آرام رها شونده)، به کار می رود. پس با توجه به اهمیت موضوع از نظر حفاظتی و تولید پایدار در این مقاله سعی شده انواع علف کش هایی که امروزه در مزارع برنج استفاده می شوند. مورد بررسی قرار گرفته و اثرات سوء محیطی و بیولوژیک این علف کش ها در بازه های زمانی مشخص براکوسیستم مورد ارزیابی قرار گیرد و راهای پیشنهادی برای حفاظت مدیریت و بهبود منابع آبی آلوده به این علف کش ها ارائه می شود.