سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
علیرضا نورپور – دانشیار گروه مهندسی انرژی و محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
زهرا ذاکرالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی و محیط زیست، پردیس البرز، دانشگاه تهران
سمیرا جزنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی و محیط زیست، پردیس البرز، دانشگاه تهران

چکیده:
مسأله انرژی و نگرانی در مورد تداوم تأمین آن برای جوامع بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه صنعتی جهان وتقاضای روزافزون انرژی درکنار محدودیت منابع انرژی فسیلی ولزوم حفظ آنها برای نسلهای بعدی و همچنینجلوگیری از خسارات زیست محیطی ناشی ازاستفاده ازمنابع، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذی را بیش از پیش نمایان میکند. انرژی خورشیدی بعنوان یکی از این منابع تجدیدپذیر هرچند بسیار پاکتر از انرژی سوختهای فسیلی است، اما با اینحال استفاده از آن نگرانیهای محیط زیستی را بدنبال دارد. در این تحقیق به منظور مقایسه تولید انرژی از منابع خورشیدی و فسیلی، ابتدا نحوه فرآیند تولید انواع سلول های خورشیدیمورد بررسی قرار گرفته و در قالب نمودار نشان داده شده است، سپس میزان انرژی مصرفی در تولید انواع سلول های خورشیدی و همچنین دیدگاه اقتصادی آن از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۱۳ مقایسه شده است. میزان تولید گازهای گلخانه ای از سلول های خورشیدی در تولید یک کیلو وات برق در مقایسه با سوخت های ذغال سنگ و گاز بصورت نمودار میله ای نمایشداده شده است. در پایان با بررسی دقیق و گسترده از تولید یک عدد ویفر تا نیروگاه خورشیدی، جنبه های اثرات محیط زیستی تولید یک کیلو وات برق از این منبع تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکهتولید گازهای گلخانه ای با استفاده از این منابع کاهش یافته ولی با توجه به اثرات محیط زیستی تولید برق باید در نحوه تولید و مواد اولیه بکار رفته تغییراتی لحاظ گردد تا از جنبه های زیست محیطی مقرون به صرفه باشد. لذا پیشنهاداتی به این منظور اعمال شده است تا معایبی را که در این زمینه وجود دارد کمرنگ نماید. تاکید اصلی بر روی معیارآلایندگی و بررسیاثرات محیط زیستی استفاده ازسلولهای فتوولتائیک درتولید برق و مقایسه آن با سایر منابع انرژی فسیلی می باشد که می تواند در فرآیند تصمیم گیری، سرمایه گذاری و ارزیابی منابع انرژی راهگشا قرار گیرد.