سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرم سا – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی جعفری – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تمامی منطقی که انسان امکان دسترسی به سواحل ودریاها را داشته است، به منظورهای متفاوتی از قبیل اسکان، بهره برداری های شیلاتی، احداث تاسیسات صنعتی مثل نیروگاه ها، واحد پتروشیمی، احداث اماکن سیاحتی و تفریحی، اسکله ها بنادر و غیره محیط های ساحلی و حتی فراساحلی عرصه فعالیت های عمرانی و صنعتی انسان شده اند که این مساله به تدریج در حال گسترش است. در ایران هم که دارای سواحل طولانی در شمال و جنوب می باشد به دلایل فوق الذکر و عمدتا به واسطه فعالیت های مرتبط با صنعت نفت شاهد توسعه نواحی ساحلی هستیمن. به دلیل اینکه اولا فعالیت های عمرانی دریایی اعم از مطالعات طراحی و اجرا در مقایسه با غالب فعالیت های عمرانی در سایر مناطق هزینه های مالی و زمانی بسیار بالایی دارند ثانیا این تاسیسات و سازه های پرهزینه هموراه در معرض اندرکنش با پدیده های دریایی از قبیل امواج، فرسایش و رسوب گذاری، جریانات دریایی و تغییرات اقلیمی ور آب و هوا می باشند و ثالثا خطوط ساحلی به طور پیوسته در اثر پدیده های دریایی دستخوش تغییراتی می شوند لزوم حفاظت از خطوط ساحلی در مقابل پدیده های دریایی به وضوح احساس می شود(Silvester،۱۹۷۹). از جمله رایج ترین سازه های مورد استفاده برای حفاظت سواحل دیوارهای ساحلی (seawalls) هستند (Komar،۱۹۹۸) دیوارهای ساحلی به موازات خط ساحلی ساخته می شود و از احداث آنها اهداف زیر دنبال می شود:- محافظت از ساحل و تاسیسات و سازه های موجود در ساحل در مقابل پدیده فرسایشی ناشی از اثرات امواج و جریان از طریق جذب و انعکاس انرژی امواج و جریانات (Sawaragi،۱۹۹۵)- بوجود آوردن امکان پیشروی محدود در دریا بدین شکل که در مقابل پیشروی امواج و جریانات مانع شده و در پشت خود امکان احداث یک ساحل مصنوعی را فراهم می آورد.(Sawaragi،۱۹۸۴) – دیوارهای ساحلی به دلیل اینکه رژیم فرسایش یا رسوبگذاری را در یک منطقه تغییر می دهند و همچنین با حضور خود رژیم هیدرولیکی بخشی از دریا را که در مقابل خود قرار دارد تحت تاثیر قرار می دهند باعث پروفیل ساحل و رژیم انتقال رسوب در بالادست و پایین دست خود شده و همچنین توپوگرافی بستر دریا در جلوی خود را متاثر می کنند که در صورتی که دیوار ساحل بدو مطالعه کافی و بررسی جامع طراحی می شود در مورد اول ساحل مجاور واحیانا تاسیسات موجود در انها را بامشکل مواجه خواهد کرد و مورد دوم امکالن ناپایداری دیوار ساحلی و اکان استفاده از آن برای مدت طولانی را سبب می شود(Shuppan،۱۹۸۴). در این تحقیق سعی بر این است که با بررسی سه نمونه از دیوارهای ساحلی احداث شده در سواحل جنوبی دریای خزر، در سه ایستگاه ۱-بندرترکمن۳-بابلسر۳-بندرانزلی، در شرق مرکز و غرب ساحلی خزر و انجا م مشاهدات ، از وضعیت سازه ای دیوار، از قبیل عدم خرابی و پایداری کلی ، شاهده و اندازه گیری تغییرات ناشی از دیوار ساحلی های در ساحل های بالادست و پایین دست و خط ساحلی مجاور برداشت نمونه از بستر دریا از مقابل و مجاور دیوار و با استفاده از مبنانی علمی، به سوالات زیر پاسخ بدهیم:-دیوارهای ساحلی اجرا شده تاکنون چه تغییراتی در ساحل بالادست و پایین دست خود و همچنین توپوگرافی بستر دریا در مقابل دیوار ایجاد کرده اند؟-اثر دیواره های ساحلی بر تغییرات روند انتقال رسوب و جریان موازی ساحل چیست؟ در صورت دستیابی به جواب سوالات فوق می توان عوال اجتماعی که به روی دیوارهای ساحلی اثرات منفی تخریبی دارند را شناسایی کرد و در طراحی های آتی مورد توجه بیشتر قرار داد. همچنین بررسی هایی که انجام خواهد شد، آگاهی ما را در مورد کیفیت و کمیت اندرکنش دیوارهای ساحلی یا ساحل مجاور و در ایی مقابل خود وسعت می بخشد.