سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی ابادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

یکی از اهداف نیل به کشاورزی پایدار تولید محصولات عاری از سموم و کودهای شیمیای می باشدبا این حال در کشور ما تولید محصولات گلخانه ای با هدف افزایش عملکرد و با مصرف بیش از حد و نامتعادل کودهای شیمیایی انجام می گیرد یکی از راههای کاهش مصرف اینگونه کودها استفاده از فراورده های الی و میکروبی می باشد بسیاری از گونه های کرم های خاکی قادرند بقایای الی مانند ضایعات کشاورزی کودهای دامی لجن فاضلاب و زباله شهری را مصرف کرده و پس از فرایند گوارشی روی این مواد ماده ای بنام ورمی کمپوست تولید کنند اغشته شدن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مثل ذرات کربنات کلسیم انزیم ها و باکتریهای دستگاه گوارش باعث تولید موادی می شود که خصوصیاتی کامل متفاوت با مواد فروبرده شده پیدا می کنداین محصول از نظر کیفی ماده الی با PH تنظیم شده و سرشار از مواد هومیک و عناصر غذایی قابل جذب برای گیاه انواع ویتامین ها هورمونهای محرک رشد گیاه و انزیمهای مختلف است.