سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل نصیری – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز قیدار

چکیده:

طرح هادی روستایی، به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای سامان دهی فضایی روستاهای کشور است، هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثربخشی اثرات کالبدی، خدماتی، اجتماعی و زیست محیطی طرح های هادی روستایی در شهرستان زنجان می باشد. داده های این پژوهش از طریق اطلاعات مرکز آمار ایران و پرسش نامه های میدانی به دست آمده است، روش تحقیق بر اساس مطالعات میدانی و تکمیل پرسش نامه ها در سطح ۲۲ دهستان در شهرستان زنجان و انجام مصاحبه با روستاییان و مسئولان محلی صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای طرخ هادی روستایی باعث بهبود وضعیت سکونتگاه های روستایی در منطقه مورد مطالعه شده است.