سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللهی – کارشناس ارشد کشاورزی رشته خاکشناسی
عبدالامیر معزی – استادیار دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار دانشکده کشاورزی، گروه خاشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مناطق گرم و خشک ایران مواد آلی خاک در اکثر قسمتها کمتر از ۰/۵ درصد است . حال آنکه اکثر متخصصان معتقدند که حد قابل قبول مقدار مواد آلی خاک در حدود ۲ درصد است بقایای آلی از جمله فیلترکیک و باگاس حاصل از کارخانه شکر از منابع بسیار عظیم جهت تأمین مواد غذایی و کربن جهت کمک به حاصلخیزی خاک و افزایش محصول می باشد