سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پورفرزانه – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی عبدالکریمی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

یکی از بخشهای اصلی موتور جت، نازل خروجی آن می‌باشد. نازل در موتورهای جت، هدایت و سرعت بخشیدن به جریان گاز خروجی را در راستای مورد نظر به عهده دارد. تغییر سطح خروجی، سایر پارامترهای موتور را متاثر نموده و آنها را افزایش و یا کاهش خواهد داد. در این پژوهش ابتدا به کمک شبیه‌سازی صفر بعدی در شرایط خارج طرح، رفتارسنجی پارامترهای عملکردی موتور با تغییر سطح نازل خروجی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تغییرات خط عملکردی موتور با تغییر سطح مورد ارزیابی قرار گرفته و بر روی منحنی مشخصه کمپرسور نشان داده خواهد شد. در انتها با ایجاد بستر آزمون و انجام تست تجربی بر روی یک دستگاه موتور در هر دو شرایط (سطح اصلی و افزایش یافته) پارامترهای عملکردی موتور در شرایط تجربی نیز بررسی شده که مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی انطباق خوبی را نشان می‌دهد.