سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سعادت – استاد یاردانشگاه یزد
منصور نخکش – استاد یاردانشگاه یزد
ابراهیم احمدی بنی –

چکیده:

چکیده : با پیشرفت تکنولوژی مخابرات سیار و ارائه خدمات و امکانات بیشتر ، تقاضا به سرعت افزایش یافته و مساله ظرفیت این سیستم ها به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است . ظرفیت سیستم های مخابرات سیار تا حد زیادی تحت تاثیر تداخل هم کانالی قرار دارد . تکنیک های زیادی برای کاهش تداخل معرفی شده اند که کنترل توان یکی از آنهاست . در این تحقیق الگوریتم کنترل توان که در آن موبایل ها توان ارسالی خود راا متناسب با عکس توان پیلوت، ارسال می کنند، مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد آن ها با اعمال محدوده دینامیکی محدود در توان ارسالی کاربران و پیلوت بررسی و مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که محدودیت رنج دینامیکی توان، باعث کاهش قابل توجه در ظرفیت سیستم می گردد