سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علی زینالی خاصلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اثر کمی طرح تغذیهمصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران در طی دورره های ابگیری آن ، بر روی سطح آب زیر زمینی آبخوان پایین دست آن مورد ارزیابی قرار گرفته است که در این راستا به مشکلاتی که طرح در طی دوره های آبگیری با آنها مواجه بوده نیز، اشاره گردیده است. بررسی هیدروگراف چاههای مشاهده ای پایین دست طرح حاکی ازآن است که در مجموع ، طرح مذکور در افزایش سطح آب زیر زمینی آبخوان پایین دست آن تاثیر مثبت داشته است ولی ازآنجا که در طی دوره های آبگیری به دلایل مختلف از قبیل عدم دقت کافی در طراحی و نیز عدمتطابق کامل اجرای طی با ضوابط طراحی، حجمی از سیلاب ذخیره شده، به علت تخریب قسمتهایی از خاکریز بین حوضچه ها و نیز تراوش از پی سرریز گابیونی، از دسترس خارج شده است لذا این امر باعث کاهش بهره گیری از سیلابهای ورودی به طرح و در نهایت کاهش راندمان طرح نسبت به اهداف اولیه گردیده است. در این راستا ترمیم و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیتحاکم بر طرح می تواند گام مثبتی در تامین اهداف اولیه باشد.