سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سیماب – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق

چکیده:

این مقاله یک الگوریتم جدید برای محاسبه احتمالی ATC در شبکه های تجدید ساختار ارائه می کند. دراین مقاله ابتدا با لحاظ نمودن پیشامدهای مختلف و محتمل شبکه (روش یکایک شماری) و با استفاده از پخش بار بهینه (OPF) به محاسبه TTC پرداخته می شود و برای تمامی حالات TTC در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده و در اختیار بهره بردار قرار می گیرد. برای تعیین ATC در زمان بهره برداری، بهره بردار شبکه با توجه به ساختار موجود شبکه، مقدار TTC، را از بانک اطلاعاتی استخراج می کند و اختلاف بین این مقدار TTC و توان عبوری موجود مقدار ATC را می دهد. مشکلی که در این حالت بهره بردار برای بدست آوردن توان عبوری واقعی دارد عدم قطعیت در بار می باشد. در این مقاله برای حل این مشکل از یک مدل بار بصورت تابع توزیع نرمالاستفاده شده است. کارایی این الگوریتم بر روی شبکه ۲۴ شینه IEEE نشان داده شده است.