سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود اصغری قراخیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مساله ترانزیت توان الکتریکی از طریق شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته صنعت برقاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. در فضای جدید باشکل گیری بازارهای رقابتی برای انرژی الکتریکی، خرید و فروش برق بر پایه مکانیزمبازار صورت می پذیرد. استراتژی های متفاوت و متغیر قیمت دهی فروشندگان و خریداران برق، عدم قطعیت در میزان تقاضا و حوادث مختلف شبکه به عنوان عوامل اصلی عدم قطعیت در میزان توان عبوری خطوط انتقال می باشند. در این شرایط حداکثر قابلیت ترانزیت بین باسهای متفاوت شبکه نیز از عدم قطعیت بالایی برخوردار است و متاثر از عدم قطعیت بهره برداری شبکه می باشد. در این مقاله یک روش احتمالی برای یافتن حداکثر قابلیت ترانزیت بینباسهای شبکه و تابع توزیع تجمعی توان انتقالی بر روی خطوط در افق میان مدتبا استفاده از شبیه سازی مونتکارلو و الگوریتم ژنتیک ارائه می شود.