سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود کرباسی – دانشجوی دکترای سازه های آبی ، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به لرزه خیزی منطقه ای که ایران در آن واقع شدهورویکرد عمومی به احداث سدهای خاکی درکشور، ارزیابی و بررسی پدیده روانگرایی که یکی از مسائل و مشکلات اکثر سازه های خاکی مجاور با آب می باشد، ضروری به نظر میرسد . در این راستا روشهای متعدد برای ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرایی بوجود آمده است، که ازآن جمله می توان به آزمایش های صحرایی (Standard penetration test) SPT، (Cone penetration) CPT، اندازه گیری سرعت موج برشی و (Becker penetration) BPT اشاره کرد. در این مطالعه موردی داده های آزمایش SPT پی سد گلابر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روشهای ارائه شده در کارگاه تخصصی ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ NCEER (National Center of Earthquake Engineering Research) احتمال وقوع پدیده روانگرایی در پی این سد به ازای بزرگای زلزله های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.