سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح ا… روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسین قبادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله وضعیت پایداری شیروانیهای سنگی مسیر جادهی همدان سنندج ( گردنهی صلوات آباد ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . بررسیهای صحرایی شامل برداشت ناپیوستگیها و خصوصیات فیزیکی آنها، خصوصیات ژئومتریک دامنه از قبیل ارتفاع، شیب، جهت رویهی شیب و مطالعات آزمایشگاهی شامل اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی سنگ می باشد .
در این تحقیق ابتدا موقعیت فضایی ناپیوستگیهای برداشت شده با استفاده از نرم افزار DIPS مورد بررسی قرار گرفت . سپس با توجه به احتمال گسیختگی گوه ای، با استفاده از نرم افزار SWEDGE ، حجم بزرگترین گوهی محتمل لغزش، ضریب اطمینان و همچنین جهت لغزش آن مورد ارزیابی قرار گرفته است .