سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
امین کهانی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه چهارم
محمد مسعودنیا – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه چهارم
محمد کشوری – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه چهارم
حسن حق پرست – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه چهارم

چکیده:
درصد زیادی از پرسنل شاغل در صنعت گاز پارس جنوبی، کاربران رایانه های تصویری (VDT) می باشند که بعلت ماهیت کار استاتیک و نشسته، پتانسیل اختلالات اسکلتی عضلانی را دارند. در صورت عدم توجه به شرایط ارگونومیکی کاربران، بروز بیماریهای اسکلتی عضلانی، غیبت های ناشی از کار، افزایش غرامت ها، اجتناب ناپذیر است که این امر نیروی انسانی دانش بنیان و چرخه تولید را متضرر می کند. هدف از این مقاله ثبت و ارزیابی پوسچرهای پرسنل و مشخص کردن سطوح خطر در حین کار می باشد. در این مقاله تعداد ۱۰۰ نفر مرد (n=100) از کاربران رایانه با روش نمونه گیری تصادفی منظم با میانگین سن ۳۳ سال، و میانگین سابقه کار ۴ ساله، سطح تحصیلات لیسانس، انتخاب گردید. این مقاله از دو فاز تشکیل یافته اسظت. در فاز اول با استفاده از پرسشنامه نوردیک (روش مصاحبه ای – منظم) شیوع بروز علایم اختلالات اسکلتی عضلانی مشخص گردید و در فاز دوم با استفاده از نرم افزار ارزیابی ریسک ارگونومیکی RULA و دوربین عکاسی ثبت پوسچر، سطح خطر و اولویت اقدام اصلاحی مشخص شد. نتایجی که از ابزار غربالگری اختلالات اسکلتی عضلانی پرسشنامه نوردیک بدست آمد شیوع علایم را اینگونه نشان دا: مچ دست ۴۰%، ساعد ۲۸%، گردن ۱۴%، تنه ۱۱%، بازو ۵%، پا ۲%، که بیشترین شیوع علایم اختلالات اسکلتی عضلانی پرسنل در ناحیه مچ دست بود. نتایجی که با استفاده از نرم افزار ارزیابی RULA بدست آمد، اولویت اقدام های اصلاحی (Action Level) را اینگونه نشان داد: سطح ۳ (مداخله ارگونومیک در آینده نزدیک بایسته است) شامل ۳۸%، سطح ۲ (مداخله ارگونومیک ممکن است ضروری باشد) شامل ۳۰%، سطح ۱ (قابل قبول است) شامل ۲۰%، سطح ۴ (مداخله ارگونومیک فورا بایسته است) شامل ۱۲%. همچنین بین نتایج بدست آمده از پرسشنامه نوردیک و نتایج بدست آمده از نرم افزار RULA ارتباط وجود دارد. پوسچر مچ دست نیاز به اصلاح دارد.