سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران قلعه نوی – بارش کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس
زینب طراز منفرد – کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تهران
رضا کمانکش – کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه ایران

چکیده:

انسان در محیط کار خود همیشه تحت تأثیر عوامل زیان آور مختلفی است که همه آن‌ها باعث خستگی و فرسودگی و تحلیل زودرس و در نگاهی اقتصادی پنج باعث از بین رفتن وقت افزایش هزینه‌های معمولی او می‌گردد. وظیفه کارفرمایان و متخصصین امر ایجاد تعامل و تبادل بین انسان‌ها و محیط کار و در نهایت بهینه سازی فضای کار است. در این تحقیق بر آن شدیم با توجه به مشکلات موجود در ایستگاه بسته‌بندی دارو و کاهش راندمان تولید ارزیابی ارکونومیکی را به روش رولا انجام دهیم از آنجا که این شغل در تمامی کارخانجات داروسازی وجود دارد یکی از آن‌ها را به عنوان نمونه انتخاب و ارزیابی نمودیم .