سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدهادی بذرکار – دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی آب
سیدسعید اسلامیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی آب

چکیده:

رشد سریع جمعیت و کمبود منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک و کمبود منابع آب های زیر زمینی درمناطق کوهستانی شناسایی یک منبع جایگززین آب را ضروری ساخته است. مه یکی از مهمترین این منابع می باشد، که امروزه آن چنان که باید مورد توجه قرارنگرفته است. اما در دوران باستان استحصال آب مه در بعضی مناطق تنها منبع تامین آب بشر بوده است. در کوهستان های ای ال توفو در شیلی ۷۵جمع کننده مه راه اندازی شد که تولید متوسط ۱۵ هزار لیتر در روز و تولیدحداکثر ۱۰۰ هزار لیتر در روزحاکی از موفقیت چشمگیر پروژه بود. انتخاب محلمناسب یکی از عوامل مهم در موفقیت پروژه می باشد. از عوامل اثر گذار بر کیفیت آب، اندازه ذرات مه می باشدکه اندازه گیری آن می تواند کمک شایانیدر انتخاب محل مناسب باشد. در این مقاله جمع آوری مه در یمن و افریقای جنوبی به صورت موردی بررسی شده است. مطالعات شیمیایی و میکروبی انجام شدهبر روی آب حاصل از مه حاکی از آن است که آب حاصل قابل شرب می باشد.