سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات
پیام حسینی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
امیر مداری –

چکیده:

شرایط متغییرمحیطی که خواه ناخواه برشرکت ها تاثیرگذاراست و نیزمحیط رقابتی دنیای امروز که رقابت راهرروز مشکل تر می سازد اتخاذ یک استراتژی که منجر به کسب مزیت رقابتی برای شرکت شودرا حیاتی می کند .این مقاله به شناسایی و ارزشیابی استراتژی هایی که منجربه کسب مزیت رقابتی می گردد و نیزبه بیان عواملی که برای این منظور ضروری است می پردازد و همچنین یک سری الگوریتم دراین رابطه ارائه می کند دراین راستا ابتدا با مطالعه مراجع معروف و برجسته درعلوم مدیریت استراتژیک و مهندسی مدیریت ساخت به شناسایی مفاهیم بنیادی و سپس ازطریق مطالعه اسناد و مدارک مقالات روز و کتب مرجع به ارزشیابی استراتژی ها و عوامل تاثیرگذار آن ها پرداخته می شود .