سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی اقبالی – دانشجوی کارشناسی راشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی مجتمع دانشگ
امیر حاجیان – دانشجوی کارشناسی راشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی مجتمع دانشگ
مسلم آرمان مهر – دانشجوی کارشناسی راشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی مجتمع دانشگ
علی کرمی راویز – دانشجوی کارشناسی راشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی مجتمع دانشگ

چکیده:

امروزه مقوله تامین استراتژیک به عنوان یکی از مباحث مهم در میان سازمانهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و برای برقراری ارتباطات بلندمدت و بهبود زیربنای تامین مواد اولیه به کار می رود. از آنجا که انتخاب تامین کنندگان مناسب برای سازمن یک مسئله ی تصمیم گیری چند معیاره است و شامل معیارهای ملموس و غیر ملموس می باشد این مقاله درصدد است که تا یک چارچوب تلیلی برای ارزیابی و اولویت بندی استراتژیک تامین کنندگان وابسته ( تامین کنندگان ورودیهای استراتژیک برای سازمان) با استفاده از روش ترکیبی ANP-LA ارائه نماید. این رویکرد یکپارچه روابط بین معیارهای مورد نظر را برای انتخاب استراتژیک تامین کنندگان وابسته مورد بررسی قرار میدهد و در انتها نتایج حاصل از این تحقیق با یک مثال کاربردی بیان می شود.