سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فخرالدین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه تفرش، ایران
بهزاد اشجری – استادیار گروه صنایع دانشگاه تفرش، ایران

چکیده:

دستیابی به قدرت اول علم و فناوری در منطقه یکی از فاکتورهای اصلی در سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد اخیرا تعداد مقالات چاپ شده در مجلات ISI به عنوان یکی از معیارهای پراهمیت ارزیابی تولید علم کشور در سطح منطقه مطرح گردیده است در این مقاله پس از بررسی سبکهای مختلف تولید علم، سبک پیچش سه گانه، که تعامل سه گانه دانشگاه، بازار و دولت را برای ایجاد نوآوری و تولید عمل مطرح می کند. به عنوان جدیدترین سبک تولید علم در جهان انتخاب شده است و براساس آن استراتژی تولید علم در کشور در قالب یک سیستم پویا، مدلسازی می گردد. سپس مدل پیشنهادی جهت تحلیل و بررسی استراتژی تولید علم درکشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که معیارهای فعلی مورد استفاده ( از جمله تعداد مقالات چاپ شده ISI) جهت ارزیابی رشد علمی کشور در سطح منطقه کافی نبوده و باید تعامل آن ها با معیارهای مهمتری که به تولید ثروت از دانش می انجامد از جمله ایجاد نوآوری در راستای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. خروجی این مقاله مشکلات موجود در راستای دستیابی به تصویر بزرگ سند چشم انداز را برجسته کرده و راهکارهای مناسبی جهت سرعت بخشیدن به رشد علمی در کشور پیشنهاد می کند.